Hea külastaja!

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja
juures võid olla kindel, et:

● külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

● kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös;

● siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

● desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

● sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

● personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

● tagatud on vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

● haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

● haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

● teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel

Selleks, et meie kõigi külastuselamus oleks võimalikult turvaline, tuleb klienditeenindajale esitada vaktsineerimistõend või COVID-19 läbipõdemise tõend ning isikut tõendav dokument.

Tõendit saab esitada nii nutiseadmes kui väljaprindituna. Tõendi kontrollimisel saadud andmeid ei säilitata.

Alates 1.novembrist, 2021 peavad 12-17aastased noored esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

Kes tuleb lihtsalt metsa matkama või kohvikust head-paremat kaasa ostma, neile kehtib siseruumides maski kandmise kohustus.

Soovime Teile turvalist Kõrvemaa külastust!