Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse laagrite kodukord

 

 • Laagris osalejad on kohustatud täitma kodukorda, pidama kinni päevakavast ning täitma kasvatajate korraldusi.
 • Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel koos  lapsevanemaga.
 • Matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja ja instruktori erinõudeid.
 • Söögimajas on lastel oma toimkond – iga laps toob ise oma toidunõud nõudepesusse, toitu tõstetakse ette nii palju, kui soovitakse ära süüa.
 • Puhketund on ette nähtud puhkuseks ja soovijatele uinakuks. Sel ajal ei ole lubatud müra tekitamine ja ringijooksmine.
 • Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest koheselt informeerida esimest ettejuhtuvat täiskasvanut või kasvatajat ning koguneda parklasse.
 • Magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud.
 • Tubade uksi ei lukustata turvanõuetest lähtuvalt.
 • Voodi tuleb päeval korras hoida, isiklikud esemed, kotid ja riided hoida korrektselt selleks ettenähtud kohtades.
 • Ravimid, mida arsti poolt ette kirjutatult tarbitakse, tuleb anda perenaise kätte, kes korraldab ravimite jagamist.
 • Keelatud ainete laagrisse toomine, omamine ja tarbimine on rangelt keelatud
 • Mobiiltelefoni kasutamise kord lepitakse laste ja kasvatajate vahel laagri alguses kokku. Laagri personal ei vastuta kaotatud või rikutud telefonide eest. 
 • Isiklike asjade eest keskus ei vastuta, samas teeb kõik turvalisuse tagamiseks.
 • Materiaalse kahju tekitamisel hüvitab kahju tekitaja.
 • Kui on mure, siis räägi kasvatajaga.
 • Külastajal tuleb registreeruda, teatades kasvatajale või laagrijuhatajale.
 • Öörahu kehtib vastavalt laagri kavas toodud kellaaegadele.
 • Kodukorra eiramisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse laps või noor enne laagri vahetuse lõppu koju.
 • Kõik asjad, mis võetakse, pannakse sinna kohta tagasi, kust võetakse. Eelnevalt tuleb küsida luba kasvatajalt.

Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus jätab endale õiguse suurte korrarikkumiste eest (ilma loata laagrist lahkumine, kaklemine, suitsetamine, alkoholi või uimastite omamine või tarvitamine jms) laagriline koju saata kasutamata päevade eest hüvitist maksmata. Loodetavasti ei tule seda abinõud kunagi kasutada.

Puhtuse hoidmine

Sinu abi puhtuse ja korra hoidmisel:

 • Kottide lahtipakkimisel jäta osa asju kotti ja võta sealt riideid vastavalt vajadusele.
 • Must pesu pane eraldi kotti,  määrdunud riiete kotti võib panna ainult kuivi riideid.
 • Ära viibi välisjalatsitega ruumides, jalatsid hoia esikus korrektselt.
 • Üks rätik võiks olla pesemise, teine ujumise tarbeks.
 • Rannariideid ja teisi märjaks saanud esemeid kuivatame selleks ettenähtud kohas (kasvataja informeerib).
 • Enne magama minekut käi kindlasti duši all – soe vesi lõõgastab ning peseb maha päevase tolmu ja mustuse ja magad paremini Kindlasti tuleb teha õhtuti puugikontrolli.
 • Igapäevaselt korista tuba, pühi põrand, tühjenda prügikast, hoia korras voodi ning kapp ja riiulid. Kasvatajal ja juhatajal on õigus tuba kontrollida!
 • Hoia keskuse territoorium korras ja puhas.
 • Enne laagrist lahkumist vaata veel üle tuba, et isiklikke asju maha ei jääks.